Naša kancelarija ima bogato iskustvo u ostvarivanju naknade štete iz svih štetnih događaja, odnosno naknada iz ugovora o osiguranju, kao i u drugim oblastima koje se tiču građanskog prava, privrednih sporova, porodičnog prava, radnog prava…

Naknada štete nastale u saobraćajnim nezgodama

U današnje vrijeme u kojem se broj motornih vozila na cestama povećava iz godine u godinu, sve je veći broj i saobraćajnih nezgoda u kojima učesnici trpe tjelesne povrede kao i materijalnu štetu na svojim vozilima. Nažalost, nerijetko je ishod ovih nezgoda i smrtna posljedica.

Oštećena lica u ovakvim nezgodama uglavnom nisu upoznati sa svojim pravima u pogledu ostvarivanja naknade štete, bilo da se radi o naknadi materijalne štete ( šteta na vozilima) bilo da se radi o naknadi nematerijalne štete (tjelesne povrede i smrt).

Vlasnici motornih vozila su dužni zaključiti obavezno osiguranje od odgovornosti sa nekom od osiguravajućih kuća. To znači da je osiguravajuća kuća kod koje je bilo osigurano vozilo čiji je vozač prouzrokovao nezgodu obavezna isplatiti naknadu štete oštećenim licima, bilo da se radi o vozaču bilo da se radi o putnicima u vozilu.

Da bi ostvarili pravo na naknadu oštećena lica se moraju obratiti sa svojm zahtjevom osiguravajućoj kući jer osiguravajuće kuće neće samoinicijativno isplatiti naknadu.

Zadatak naše kancelarije je da sa stručnim timom koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti pomogne oštećenima da ostvare svoja prava na naknadu štete. Kancelarija pruža usluge davanja pravnih savjeta, procjenu mogućnosti ostvarivanja prava na naknadu kao i pravno zastupanje u postupku naknade štete u vansudskom i, po potrebi, sudskom postupku.

Naknada štete nastale povredom na radu

Čest je slučaj povreda na radu gdje radnici prilikom obavljanja svojih radnih obaveza zadobiju tjelesne povrede ili čak i smrtno stradaju. Oštećeni i u tom slučaju imaju pravo na naknadu štete, ukoliko je do nesretnog slučaja došlo zbog nekog propusta poslodavca. Naša kancelarija pruža usluge pravnog zastupanja i u tim slučajevima.

Ostvarivanja naknade iz ugovora o osiguranju

Čak i u slučajevima kada je oštećeni sa osiguravajućom kućom imao zaključen ugovor o životnom osiguranju i osiguranju od posljedica nesretnog slučaja često se ukazuje potreba za stručnim znanjem iz ove oblasti.

Osiguravajuće kuće nerijetko problematiziraju i isplatu naknade po osnovu kasko osiguranja, bilo da se radi o pitanju samog prava na naknadu bilo da se radi o obračunu visine nastale štete.