Site Loader
Skenderija 56/1, 71000 Sarajevo

Usluge

Naša kancelarija ima bogato iskustvo u ostvarivanju naknade štete iz svih štetnih događaja, odnosno naknada iz ugovora o osiguranju, kao i u drugim oblastima koje se tiču građanskog prava, privrednih sporova, porodičnog prava, radnog prava……

O nama

Osnivač kancelarije advokat Edin Šačić je u imenik advokata Regionalne advokatske komore u Sarajevu upisan davne 2001. godine i od tada neprekidno obavlja advokatsku djelatnost. Iza njega i stručnog tima kancelarije stoji više od hiljadu i pet stotina sudskih predmeta

Kontaktirajte nas