Osnivač kancelarije advokat Edin Šačić je u imenik advokata Regionalne advokatske komore u Sarajevu upisan davne 2001. godine i od tada neprekidno obavlja advokatsku djelatnost.

Iza njega i stručnog tima kancelarije stoji više od hiljadu i pet stotina sudskih predmeta koji su u velikoj većini uspješno okončani.

Akumulirano dugogodišnje iskustvo u ovoj kancelariji je najbolja preporuka za istu.