Advokat Edin Šačić
Skenderija 56/1, 71 000 Sarajevo
Mobitel: +387 61 102 061; tel/fax + 387 33 217 225
advokatsacic@bih.net.ba

Na sve upite prilikom prvog kontakta kancelarija odgovara besplatno.